Danh sách Phim sản xuất năm 2006

Lãnh Địa Tối Cao HD Lãnh Địa Tối Cao The Covenant 2006
Kim Cương Máu HD Kim Cương Máu Blood Diamond 2006
Đại Ca Tôi Đi Học Trọn Bộ Đại Ca Tôi Đi Học My Boss My Hero VIETSUB - (10/10) 2006
Hạnh Phúc Khó Tìm HD Hạnh Phúc Khó Tìm Dum (happy) 2006
Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn Phần 8: Đại Náo Nữ Nhi Quốc Trọn Bộ Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn Phần 8: Đại Náo Nữ Nhi Quốc THVL1 Online 2006
Chiến Binh Vượt Thời Gian HD Chiến Binh Vượt Thời Gian Wendy Wu: Homecoming Warrior 2006
Điều Cấm Kị SD Điều Cấm Kị Forbidden Quest 2006
Ngọn Cờ Cha Ông HD Ngọn Cờ Cha Ông Flags of Our Fathers 2006
Chiến Binh Vòng Lửa HD Chiến Binh Vòng Lửa Dynamite Warrior Vietsub 2006
Người Mẹ HD Người Mẹ M for Mother 2006
Kỳ Đà Cản Mũi SD Kỳ Đà Cản Mũi You Me And Dupree Vietsub 2006